Mohsendehghani@gmail.com

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

اگر شخصی با همسر خود در طول یک روز ۳ یا ۴ مرتبه رابطه جنسی منعقد نماید و مایع منی وارد واژن همسر گردد،چگونه بایستی از قرص اورژانسی جهت جلوگیری استفاده نماید؟
اگر این عمل ۳ یا ۴ روز دیگر پشت سرهم انجام گیرد نحوه مصرف قرص اورژانسی چگونه است؟

0
زنان و نازایی Mohsendehghani5555@gmail.com 0 پاسخ 22 مشاهده 0

ارسال پاسخ