had20tv@yahoo.com

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

نیمه شب گذشته با درد شدید کمر که تا پایین پای چپ ادامه داشت به پزشک عمومی مراجعه کردم سه آمپول تزریق کرد درد آروم شد و خوابیدم ولی صبح هنگام وضو دچار درد شدید شدم و از شیاف استفاده کردم درد آروم شده ولی پای چپم حالت بی حسی و خواب رفتگی دارد طبیعی است یا باید پیگیری شود

0
مغز و اعصاب had20tv@yahoo.com 0 پاسخ 17 مشاهده 0

ارسال پاسخ