بکارت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام دختری ۱۵ ساله هستم
من ۲۶ بار خودارضایی داشتم
خودارصایی من به صورتی بود که با لباس خودمو به پتو یا بالشت میمالیدم تا ارضا بشم
۲۰ بار انجام دادم و رفتم معاینه دکتر گف سالم هست و یه یکسانتی فاصله داره
بعد اون ۶ بار انجام دادم به همون صورت

بکارت من سالمه؟؟

وقتی خودمو نگاه میکنم دو تکه گوشت صورتی رنگ‌میبینم که دهانه واژنم رو گرفته و سوراخی نی
سالمم؟؟

0
زنان و نازایی بکارت 0 پاسخ 106 مشاهده 0

ارسال پاسخ