گلودردواحساس داغی بدن

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام هفده سالمه ودخترهستم ده روزه که احساس درددرناحیه گلوولوزه داشتم وازهمون موقع استرس کروناکه نکنه گرفتم احساس میکردم بدنم یهوداغ میشه مخصوصا دستام وپیشونیم وزیرگلوم وبعضی مواقع یکم احساس سرمامیکردم درکل استرس ودلهره وقرص اموکسی سیلین وسرماخوردگی وشربت دیفن هیدرامین خوردم بازم احساس میکنم بعضی موقع هاداغم بعضی موقع هاکه دست میزارم روپیشونیم وزیرگلوم ودست وصورتم ودکترم رفتم دیروزگفت تب که نداری وگلومم که گفتم موقع قورت دادن اب دهن به سختیه ودردمیگیره گلوولوزهام گفت فقط قرمزه یکم وراجب استرس کروناباهام حرف زد وازمایش تیرویدواسم نوشت وگفتم ازمایش خونم بنویسه که نوشت وچنتاقرص ویتامین وزینکم نوشت وبازاحساس گرمی وداغی تواین ناحیه ها بیشترمواقع بنظرشما ازاسترسه یاهم تیروید یاهم کرونا؟و بازچن روزه احساس سرما بهم دست میده بعضی مواقع ویکم همون داغی بدن ویکم بی جونم وگلوولوزه هامم دردمیکنه مخصوصاهنگام قورت دادن اب دهنم بنظرشما علت این علایم ۱۵روزه که واستون توضیح دادم چیه؟سرماخوردم شدید یاعفونت مونده توبدنم یاتیروید یاهم کروناست وهنوزم احساس داغی دارم بعضی مواقع درناحیه پیشانی وزیرگلوم وبعضی وقتام یکم احساس سرمامیکنم ویکم بی جونی وگلودردکه خیلی وقته ازاوایل دوهفته قبل که واستون توضیح دادم بنظرشمامشکل چیه

حل شده 0
عمومی گلودردواحساس داغی بدن 1 پاسخ 67 مشاهده 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹ در ۹:۲۹ بعد از ظهر

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش داده شود

  گزارش انصراف
  با سلام.
  نگران کرونا نباشید. تب و سرفه خشک از شایعترین علائم کروناست که شما ندارید. داروهایی که دکتر بهتان داده مصرف کنید، مایعات بیشتر مصرف کنید و استراحت کنید.

  تذکر : پاسخ داده شده به پرسش شما تنها به جهت راهنمایی است و جایگزین معاینه و ویزیت توسط پزشک نمی باشد.
  مجموعه پزشکان دکتر شما در خصوص عواقب بعدی مسئولیتی ندارد.
  بهترین پاسخ

ارسال پاسخ