گرفتگی گوش و بینی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

من سه سال است که الرژی پیدا کردم متداوما- و گلو باید هی صاف کنم گوشامم گرفته بینی هم همینطور
با قرص نیوتادین این صاف کردن برطرف شده ولی گوشام هنوز گرفتن و سنگینن-الان چند روزی است که اسپری میزنم ولی بینی ام بد خشک شده و در طول شب هر دو ساعت میگیره و باید اسپری استفاده کنم بتونم نفس بکشم

0
گوش و حلق و بینی afroditjoon 0 پاسخ 65 مشاهده 0

ارسال پاسخ