کیست مغز

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

باتوجه به اینکه بیمار ۶۸سال سن دارد وقبلا تحت عمل جراحی برداشت تومور قرار گرفته وهم اکنون دو تومور ویک کیست به ابعاد ۴۸در۷۵دا د،می توان کاری کرد؟؟؟
چقدر احتمال خطر دارد؟؟؟


فایل پیوست
0
مغز و اعصاب l.shokrali@iran.ir 0 پاسخ 174 مشاهده 0

ارسال پاسخ