کودکان

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام خسته نباشیدببخشیدمن دخترم نفخ و کولیک خیلی زیادی داره بردمش دکتر براش سگا گریپ وپدی لاکت تجویز کردن پدی لاکتوگفتن روزی پنج قطره بدم سگاگریپم روزی دونیم سی سی.فقط یکیشوگفتن هم صبح بده هم شب منم یادم رفت کدوموگفتن ب نظرشما کدوموهم صب وهم شب باید بدم هم اینکه آیا دونیم سی سی میشه دوتا قطره چکان پربایه قطره چکان نیمه؟

0
کودکان Salehi 0 پاسخ 105 مشاهده 0

ارسال پاسخ