کم کاری تیرویید

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام.من طبق ازمایشهام کم کاری تیرویید داشتم و از سه سال پیش لووتین مصرف میکردم منتهی به اشتباه شبها میخوردم هر شب نصف قرص و وقتی متوجه شدم ازمایش دادم و نرمال بود تمام ازمایشهای بعدیم هم نرمال بودن.طبق اخرین ازمایشم برابر۹ و tsh 3.3 که هر دو در رنج نرمال ازمایشگاه هستن.با توجه ب اینکه ماه اینده انتقال جنین دارم نمیدونم چکار کنم طبق همون روال ادامه بدم؟یا صبح ها بخورم؟

0
داخلی زهرا 0 پاسخ 18 مشاهده 0

ارسال پاسخ