کمردرد وتنگی نخاع

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

دچار تنگی نخاع از ۳مهره هستم ومهره ۴و۵و۷و۸دچار دیسک وفتق دیسک می‌باشم وپای راست از لگن به پایین بی حس ودرد شدیدوپای چپ هم درگیر شده و توانایی ایستادن و راه رفتن نیستم آیا نیاز به عمل دارم .درضمن بدون عصا نمیتوانم راه برم وروی پاشنه پا نمیتوانم راه برم . راهنمایی کنید ممنون

0
اعصاب و روان رسول 0 پاسخ 62 مشاهده 0

ارسال پاسخ