چشم چرا کوچک شده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من میثم هستم و تازه رفتم ۱۶سالگی
من چند روز بود زیاد گوشی نگا میکردم درحد ساعت ۳شب و ا چشمام کوچیک شده نمیدونم چی کار کنم که به حالت اول برگرده

0
چشم پزشکی biabala@gmail.com 0 پاسخ 169 مشاهده 0

ارسال پاسخ