پوست

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام روی بند انگشت من چیزی مثل گوشت اضافه هست این چیه و ایا درمانی براش وجود داره؟


فایل پیوست
0
پوست ومو 0 پاسخ 19 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ