پریودنشدن

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من ۴۱ ساله ازاردبیل هستم دوبارپشت سرهم به فاصله نزدیک پریودشدم وبعدبه خاطردندون دردرفتم دکتروبهم قرص سفلکسیم دادبعد۲ روزبه خاطرشم درددکتررفتم که گفت التهاب روده ایی داری وبرای همین مدفوعوت خونی شده که به من قرص یدوکینول وسی سکلین ومترونیدازول دادازمدت پریودبعدیم دوهفته گذشت که رفتم آمپول زدم تاپریودبشم اماالان ۲۱روزمیشه پریودنشدم می خواستم بدونم می تونم دوباره آمپول بزنم یانه

0
زنان و نازایی مهتاب.ش 0 پاسخ 26 مشاهده 0

ارسال پاسخ