پرده بکارت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من با متکا خودارضایی داشتم از روی لباس و مالشی بعد معذرت میخوام دیدم که با ترشحاتم خون کمی هست و یه گردی در واژنم هست میبینم که شکاف کمی برداشته و کمی خون میاد آیا اتفاقی افتاده برای بکارتم ؟

0
زنان و نازایی سوسن 0 پاسخ 161 مشاهده 0

ارسال پاسخ