پاپ اسمیر

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

باسلام از چه سنی دیگر نیازی به انجام تست پاپ اسمیر نیست؟

0
زنان و نازایی katy 0 پاسخ 17 مشاهده 0

ارسال پاسخ