وسواس

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام وقت شما بخیر.
من چندوقت پیش، پیش یک خانم ازطریق فضای مجازی فال گرفتم. ایشان به من گفتند که شوهرم بایکی درارتباطه. پس یعنی داره به من خیانت میکنه. این حرف ایشان خیلی حال مرا به هم ریخت.
درباره ساعت جفت وساعت معکوس که فکرکنم
به آن ساعت برعکس هم می گویند در یک سایت
می خواندم که دیدم برای ساعت۱۰:۰۱ نوشته همسر شما خیانت می کند.
این ساعت برای من شده مثل یک کابوس.
از دیدن آن خیلی استرس دارم.
واقعا از فکرکردن خسته شده ام. در نوشتن متن ازطریق گوشی وسواس دارم. در صحبت کردن وسواس دارم. یعنی وسواس در من وجود داشت وبعد اینکه آن خانم فالگیر برای من فال گرفت وگفت شوهرم بایکی درارتباطه. پس یعنی داره به من خیانت میکنه. بعد گرفتن این فال، وسواس من خیلی شدید شده است.
چکار کنم از شر وسواس راحت بشم؟
من شوهرم را دوست دارم. زندگی ام را دوست دارم. اما بعد ازاین فال که آن خانم فالگیر برای من گرفت کلا زندگیم به هم ریخته است. به این ساعت۱۰:۰۱هم خیلی حساس هستم وازاین ساعت میترسم.
وسواس در زمینه های مختلف را تجربه کرده ام.
وسواس نجس بودن، وسواس اشتباه بودن نماز، و وسواس در خیلی زمینه ها.
میشد هرجور که شده وسواس به هرچیزی را تحمل کرد اما واقعا وسواسی که بعد ازگرفتن آن فال و وسواس به ساعت ۱۰:۰۱دقیقه در من به وجود آمده واقعا زجر آور است. کاش بشود تصادف کنم حافظه ام را از دست بدهم و دوباره زندگی را شروع کنم.
یعنی فکرکنم اینطور باید بگویم که من قبل گرفتن فال هم وسواس داشتم. اما بعد گرفتن فال پیش آن خانم فالگیر، وسواس من خیلی شدیدتر شده است. می‌خواهم یک متن را در گوشی بنویسم خدانکند یک اشتباه تایپی داشته باشم وگرنه دیوانه میشوم. البته به نظرم حساسیت من به نوشتن وقتی پیش می آید که درباره یک موضوع حساس باشم وبخاطرش استرس داشته باشم. یا فکرمیکنم فلان کلمه را باید فلان مدل می نوشتم یا به جای فلان کلمه باید کلمه دیگر می نوشتم یا فلان قسمت از متن باید فلان علامت نگارشی را می نوشتم یا کلمه ها به هم خیلی نزدیک هستند وباید ازهم فاصله داشته باشند یا نکندفاصله
کلمه ها ازهم زیاد باشد وباید به هم نزدیک باشند وهرچیزی که درنوشتن متن درگوشی به آن حساس باشم و واقعا این ها برایم زجر آور است. در صحبت کردن هم دچار وسواس شده ام. اینطور پیش برود باید کلا سکوت کنم و لال شوم.
سوال من از شما این است که آیا فال حقیقت دارد؟ حالا هرنوع از فال که باشد؟ و به هرطریق که گرفته شود چه ازطریق فضای مجازی چه ازطریق حضوری؟
وچه از طریق موکل، چه ازطریق جن، وچه ازهرطریق دیگر؟
و فال هایی که به صورت رایگان درفضای مجازی هستند
وآن هارا میخوانیم حقیقت دارند؟ حالا هرنوع از فال رایگان که درفضای مجازی است؟
و سوال دیگر من از شما این است که آیا ساعات جفت، وساعات برعکس که فکرکنم ساعت معکوس هم به آن می گویند، وساعات آیینه ای وامثال دیگر ساعت که برای آن ها توضیح گفته شده واقعیت دارند؟
که گفتم دریک سایت دیدم برای ساعت ۱۰:۰۱
نوشته بود همسرشما خیانت می کند.
حتی این وسواس هم گاهی سراغم می آید که به سایتی که سوال در آن می پرسم اعتماد نکنم وفکرکنم دروغ به من گفته
می شود. شما فکر کنید چقدر می تواند زجر آور باشد که هم براب ک حل مشکل خود به یک سایت مراجعه کنید هم به جوابی که به شما می دهند اعتماد نکنید و خیالتان راحت نشود.
خواهش میکنم به من کمک کنید من نجات
پیدا کنم وبه زندگی عادی برگردم.
کاش میشد مغزم را دربیارم ودیگر نتوانم فکرکنم.

1
اعصاب و روان 0 پاسخ 137 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ