وسواس شدید چیست؟افکار مزاحم یا سایکوز و جنون

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام.
نوعی بیماری روانی داریم که حد میان وسواس و اسکیزوفرنی باشد؟نامش چیست؟مثلا اگر فردی پس از یک نزاع خیابانی دچار این شک بطور وسواسی و افکار تکراری مزاحم شد که دشمنش میخواهد مخفیانه او را مصدوم یا بقتل برساند پس از مدتی این فکر شدید و شدیدتر شود و بیمار اعتقاد پیدا کند که دشمنش قویا میخواهد او را بقتل برساند و باعث شود که عملکرد اجتماعی اش افت کند،بیمار احتمالا دچار یکی از انواع سایکوز مثل اختلال هذیانی و بخصوص اسکیزوفرنیا شده یا چون نمای کلی بالینی و شروع و سیر بیماری از یک وسواس فکری شروع شده این حالت وسواسی است که وارد حریم سایکوتیک شده است یا تا مرزهای سایکوز پیشروی کرده است و فرد دچار وسواس شدید ویا مثل افسردگی سایکوتیک(که گویا افسردگی معمولی است که شدید شده و به سایکوز تبدیل شده)،دچار وسواس سایکوتیک است یا چنین تشخیصی نیست وسواس وقتی حالات سایکوتیک پیدا کرد به یکی از انواع سایکوزها تغئیر تشخیص پیدا میکند یا تبدیل میشود و بخصوص این حالتها بیشتر تشخیص اسکیزوفرنیا را مطرح میکنند
ببخشید طولانی شد،خیلی ممنون.

0
اعصاب و روان امیر حسین مرادی 0 پاسخ 13 مشاهده 0

ارسال پاسخ