ورم بیضه.. وکوچک شدن بیضه ها

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ســلـــامــــ. وقــــتــــتــــون بــــخــــیــــر
۲-ورم بــــیــــضــــه قــــســــمــــت بــــالــــایــــی بــــیــــضــــه هام پــــف ڪــرده وبــــالــــا اومــــدن وآلــــت تــــنــــاســــلــــی خــــیــــلــــی ڪــوچــــیــــک شــــده وایــــنــــڪــه ایــــن پــــف ڪــم ڪــم خــــوابــــیــــده وڪــوچــــک شــــدن بــــیــــضــــه ها وشــــل شــــدنــــشــــون بــــه طــــوری ڪــه مــــقــــاومــــت زیــــادی در بــــرابــــر فــــشــــرده شــــدن نــــدارن و بــــا فــــشــــار ڪــمــــی تــــغــــیــــیــــر شــــڪــل مــــیــــدن ۳-اســــتــــرســــ.. واریــــســــ.. ومــــانــــدن چــــربــــی بــــعــــد از خــــوردن غــــذا.. ومــــشــــڪــلــــات گــــوارشــــیــــ… ووســــواس هم مــشــڪــلــات دیــگــمــه گــفــتــم بــیــان ڪــنــم شــاد ڪــمــک گــر بــاشــه


فایل پیوست
حل شده 0
جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی 1 پاسخ 67 مشاهده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. دکتر علی گودرزی کریم
  0
  تیر ۵, ۱۴۰۰ در ۹:۳۰ قبل از ظهر

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش داده شود

  گزارش انصراف
  درود ،
  در مسائل مطرح شده توسط ایشون و با توجه به عکسی که ارسال کردند ،بیشتر مسائل وسواس فکری برای ایشون پیش اومده ،تورم بالای بیضه چپ میتواند در زمینه وریکوسل باشد ،و نیاز به معاینه توسط اورولوژیست و بررسی بیشتر دارد ،سایز بیضه ها در تصویر کاملا نرمال و قرینه است ،با این وجود جهت اطمینان خاطر به معاینه حضوری نیاز است

  تذکر : پاسخ داده شده به پرسش شما تنها به جهت راهنمایی است و جایگزین معاینه و ویزیت توسط پزشک نمی باشد.
  مجموعه پزشکان دکتر شما در خصوص عواقب بعدی مسئولیتی ندارد.
  بهترین پاسخ

ارسال پاسخ