نور فلش سمت چپ چشم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام
حدود ده روزه که، روزی چند بار، سمت چپم ناگهان نوری روشن و آبی، یک لحظه فلش میزند.
یعنی از سمت چپِ چشمِ چپم دیده میشه. ولی هیچ منبع نوری سمت چپ صورت من وجود ندارد.
از توجه شما ممنونم

0
چشم پزشکی 0 پاسخ 20 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ