نحوه صحیح‌مصرف ویتامین‌دی در افرادکودک۲تا۱۲سال وافرادبزرگسال وسالمندان که ویتامین دی آنها زیررنج‌نرمال۳۰هست به چه‌ترتیبی است؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
داخلی Salmanmohamadinia 0 پاسخ 21 مشاهده 0

ارسال پاسخ