نامنظمی پریود

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ببخشید من از اول پریودم تقریبا منظم شاید چهار روز نهایتا عقب و جلو بود. اما این ماه تقریبا ۶ روز دیر شد و من که توی پریود های قبلی درد های تقریبا شدیدی داشتم، این دفعه درد زیادی حس نکردم صرفا یه ذره چند ساعت اول. و پریودم هم توی دو روز و خوده ای تموم شد در حالی که قبلا ۵ روز میکشید. رنگ ترشحات هم تقریبا قرمز خیلیی تیره بود مشابه قهوه ای. با اوضاع کرونا نگران هم هستم که به دکتر مراجعه کنم. میشه راهنماییم کنید.

0
زنان و نازایی 0 پاسخ 24 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ