مشکل بلع

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام خانمی ۳۲ساله هستم سه ساله دچارمشکل گلودرد وبلع شدم بعدازآندوسکوپی وعکس مری دکترگفت ازاعصابته ۹ ماهه تحت نظر روانپزشکم(اس سیتالوپرام، کلومیپرامین، پرازین، پرفنازین ،دپاپکس ،آسنترا) درحال حاظ دوکسپین ۲۵ وکلدنیوم سی و بوپرپیون۷۵ روزی یکی میخورم دوکسپین شبی یکی میخورم سوزش گلوم کم کرده سه چهارماهه میخورم ولی مشکل بلعم سرجاشه باید چکارکنم ؟؟ نیازبه افزایش دوز دوکسپین هس ؟ درضمن عم سابقه عمل تیروییدکتومی توتال دارم و تحت نظر دکترغددم . وسوپراکل وکلستریول روزی دوعدد ولووتیروکسین هم میخورم.

0
اعصاب و روان بهار 0 پاسخ 80 مشاهده 0

ارسال پاسخ