لک پلک

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام حدود یک هفته است روی پلکم‌ یک خط نارنجی‌کمرنگ ایجاد شده و چشم دیگرم یک لکه گرد کوچک.برجسته نیست.‌سوزش هم زیاد نداره.

1
پوست ومو لک پلک 0 پاسخ 135 مشاهده 0

ارسال پاسخ