لکه بینی بین دوپریود

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام خسته نباشیدخانم دکترمن به خاطرلکه بینی قبل وبعدپریودم وپریودمنظم به دکترمراجعه کردم وگفتن اندومتر۱۵داری وبهم قرص مجسترول دادن وگفتن تعادل هورمونت بهم ریخته سه دوره بخور۲۰روزبخوروبعدبزارپریودشی اولین بارکه خوردم فقط لکه بینی داشتم وپریودنشدم بازقرص وشروع کردم تا۲۰عددخوردم دفعه دوم یکم لکه بینی داشتموبعدپریودم شروع شدوقط نشدبه یه دکتردیگه رفتم وسونودادم وتشخیصشون همون تعادل هورمونات بهم ریخته بودوگفتن قرص مدروکسی پروژسترون بخورتا۱۲روز ویه داروی گیاهی واسه کم کردن خون بعد۱۲تاقرص پریودشدم تا۵روز ۳روز پاک بودن بازلکه بینی شروع شد ازکم به زیاد وبازکم شد دکترکه رفتم قرص استرومارین بهم دادن که تا۲۵روز بخورم وبعدشازروز۱۴قرص دوفاستون بهش اضافه کنم تا۱۰روز بخورم الان که شروع کردم به خوردن استرومارین لکه بینیم به خون ریزی تبدیل شده میخواستم بدونم مشکل ازکجاست به خاطرقرصا وتنظیم کردنه؟

0
زنان و نازایی zahra28 0 پاسخ 44 مشاهده 0

ارسال پاسخ