لطفا بفرمایید این جواب چی گفته

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

بیمار مرد ۶۴ساله

0
داخلی 0 پاسخ 60 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ