غدد تیروئید

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ببخشید من t4 11 هستش وtsh 1.5 ,ft4 22 آیا پرکاری تیروئید دارم
ممنون

0
عمومی غدد تیروئید 0 پاسخ 88 مشاهده 0

ارسال پاسخ