عوارض ترک متادون وقرص کلوناز

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

عملم متادون وقرص کلوناز بود حدود ۹سال الان یک ماهه ترک کردم ولی تشنج میکنم سرم گیج میره تیک عصبی گرفتم برای درمانشون باید چه دارسلاموهایی رو باید مصرف کنم مرسی

0
مغز و اعصاب عوارض ترک متادون وقرص کلوناز 0 پاسخ 73 مشاهده 0

ارسال پاسخ