عمومی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

باسلام علت داغ شدن کف دست چیست؟

0
عمومی آیدا 0 پاسخ 31 مشاهده 0

ارسال پاسخ