علم رازها و تضادها

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام،و تشکر از پزشکان محترم.علم روانپزشکی مملو از رازها و تضادهاست.مثلا فرد افسرده که روان رنجوری دارد با بررسی های دقیقتر ممکن است افسردگی سایکوتیک داشته باشد.یا افتراق بین اسکیزوافکتیو و اسکیزوفرنی مدت علائم خلقی برجسته میباشد.اما سوالم اینست چگونه وسواس که علائم مشخص افکار تکراری آزاردهنده دارد گاهی به مرز اسکیزوفرنی نزدیک میشود یعنی چگونه ممکن است وسواس به سایکوز نزدیک شود و کلا چگونه ممکن است وسواس شدید را با اسکیزوفرنی که تفاوت ها دارند تشخیص میدهند یا افسردگی را با علائم منفی اسکیزو افتراق میدهند و کلا (مثلا وسواس فکری اگر بدون بینش شد و فرد قبول نکند که بیمار است دچار هذیان میشود و وسواس حالات سایکوتیک میابد یا اگر وسواس هذیانی شد تشخیص فرق میکند؟)

0
اعصاب و روان احسان 0 پاسخ 100 مشاهده 0

ارسال پاسخ