علت سردرد

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

من یک هفته س دچار سردرد نقطه ای در سمت چپ سرم شدم و با مراجعه به متخصص ام ار ای دادم


فایل پیوست
0
مغز و اعصاب miss tahery 0 پاسخ 17 مشاهده 0

ارسال پاسخ