علایم تیرویید

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

تیروییدپرکاردارم.وضعیت روحی خوبی ندارم به همه بدبین هستم.گاهی شادم گاهی غمگین.هیچ وقت راضی از زندگی نیستم.بشدت ازگرما متنفرم.حتی درزمستان دوست دارم بدون هیچ پتوی بخوابم.پنجره را بازکنم.ایاازن علایم مربوط به تیروییداست یا نه.لطفا راهنمایی کنید

0
عمومی حمیدبحرینی 0 پاسخ 208 مشاهده 0

ارسال پاسخ