طحال فرعی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ببخشید در پرسش قبلی اشتباهأ بجای طحال فرعی کبد فرعی نوشتم‌…با تشکر

0
داخلی farshad-f 0 پاسخ 26 مشاهده 0

ارسال پاسخ