صرع

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام خسته نباشید.
من دختری هستم ۲۳ ساله.
مدتیست چند روز یکبار برای چند لحظه ذهنم حالی می شود و دست و پایم را کمی تکان داده و آی و وای می گویم اما این لحظه یادم نمی ماند و مادرم برایم می گوید و پس از آن برای چند دقیقه تپش قلب دارم.این حالات در خواب بیشتر رخ می دهد.
آیا صرع است؟
اگر نیست چرا اتفاق می افتد؟

0
اعصاب و روان مریم 0 پاسخ 28 مشاهده 0

ارسال پاسخ