شیرخوار نمودن بچه پرورشگاهی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام خدمت شما.
ما به تازگی قرار است یک نوزاد شیرخوار پسر را به فرزندی قبول کنیم، برای بحث محرمیت میخوام خواهرم اونو یه مدتی شیر بده و باید حتما از طریق سینه شیر بخوره.
چه کارهایی انجام بدیم که نوزادی که تا الان شیرخشک خورده، شیرخوار بشه؟

0
تغذیه i0912 0 پاسخ 14 مشاهده 0

ارسال پاسخ