سوال در مورد معده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ببخشید میشه نظرتون در مورد این عکس بدین آیا بیماری فرد وخیم مباشد؟؟

0
داخلی 0 پاسخ 68 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ