سلام وقت بخیر بچه ۱۴ساله ویتامینdبادوز۱۰۰۰راهرچندوقت یکباربایدمصرف کند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
دارو و غذا Negar 0 پاسخ 13 مشاهده 0

ارسال پاسخ