سلام من دلپیچه دارم و این دلپیچه بیشتر با اسهال هست مشکل چی هست

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من دلپیچه دارم و این دلپیچه بیشتر با اسهال هست مشکل چی هست

0
داخلی علی حردانی 0 پاسخ 49 مشاهده 0

ارسال پاسخ