سلام من۲۲سالمه نزدیک به چهارساله صدای سوت ازگوشام میشنوم‌‌.اویل صداکم بودولی حالاتوی گوش چپم هی داره بیشترمیشه.مدام عفونت میکنن اونم ازنوع شدیدش که یکبارهمراه باتب بود.بارهابه پزشک مراجعه کردم ولی هیچگونه تغییری حاصل نشده‌.الان مدتیه هردوگوشم عفونت شدیددارن.استخون گوش راستم خیلی دردمیکنه‌.گلووگردنمم همینطور.الان باوجودکروناموقعیتی نیست که بشه رفت دکترخواهش میکنم اگرتوصیه دارین درئغ نکنی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
گوش و حلق و بینی سحر 0 پاسخ 51 مشاهده 0

ارسال پاسخ