سلام علیکم در وقت تناول غذا ..در یک آن احساس میکنم نمیتوانم قورت بدم ..بصورت یکه جز نفس کشیدن اگر به اندازه یک پسته غذا بخورم ..احساس خفگی میکنم. ..فقط با صبر کردن و راه رفتن و کشیدمشان و قوس بدن رفع میشه ….البته حس میکنم اگر قبل غذا. نوشابه بخورم این حالت قطع میشه. ..ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام علیکم
در وقت تناول غذا ..در یک آن احساس میکنم نمیتوانم قورت بدم ..بصورت یکه جز نفس کشیدن اگر به اندازه یک پسته غذا یا حتی آب بخورم ..احساس خفگی میکنم. ..فقط با صبر کردن و راه رفتن و کشیدمشان و قوس بدن رفع میشه ….البته حس میکنم اگر قبل غذا. نوشابه بخورم این حالت قطع میشه. ..ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

0
تغذیه alirezamasoumi22 0 پاسخ 71 مشاهده 0

ارسال پاسخ