سلام خسته نباشید قرص نوری پتیلین را چگونه قطع کرد

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

قرص کلردیازپوکساید ۵میلی گرم روزی ۲بار و متفورمین روزی ۲بار و دیابزید ۶۰ یک بار و دایجستیو وقرص مب اکتیو۲۰۰روزی ۲ بار و قرص دایجستیو روزی ۱عدد و قرص نوری تریپتیلین۲۵روزی ۲بار و بجز قرص های دیابت بقیه ی قرص ها را اسهال که داشتم دکتر برام نوشته چون اسهالم عصبیه و حالا چه جور قرص نوری تریپتیلین را قطع کنم چون بدنم هم حساسه میخوام که اذیت نشم

0
داخلی Mina 0 پاسخ 30 مشاهده 0

ارسال پاسخ