سلام جواب این آزمایش منفی شده یا مثبت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام آزمایش hiv ab1+11&p24ag
Nagative 0.90
Borderline 0.90-1.0
Positive1.0

0
عمومی Behnamaaaa 0 پاسخ 48 مشاهده 0

ارسال پاسخ