سلام بنده ۳۶سالمه مقدارازسبیل هام دراوم م مده ومقداری زیرپوست دیده میشه که ولی ریشتنها درقسمت چانه کم دراومده ولی بقیه صورتم درنیومده سبیلم هم بعض مواقع بیشتر سرمیزنه بیرون اما گاهی میبنیزیر پوست گیرکده توخانواده همه ریش وسبیل دارن ازجمله پدر وچندتا برادرام ولی یدونه برادرم که دوسال ازمن بزرگتره اونم سبیل اصلا نداره برخلاف من ریش بیشتر ازمن داره من سبیل بیشتر از اون دارم سه تا خاله دارم بچه های اونها هم مثل من هستند میخواستم بدونم به این میشه گفت ارثی اما من بدنم موداره مثل سینه ودست وپاهام لطفا راهنماییم کنید

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
پوست ومو سلام بنده ۳۶سالمه مقدارازسبیل هام دراوم م مده ومقداری زیرپوست دیده میشه که ولی ریشتنها درقسمت چانه کم دراومده ولی بقیه صورتم درنیومده سبیلم هم بعض مواقع بیشتر سرمیزنه بیرون اما گاهی میبنیزیر پوست گیرکده توخانواده همه ریش وسبیل دارن ازجمله پدر وچندتا برادرام ولی یدونه برادرم که دوسال ازمن بزرگتره اونم سبیل اصلا نداره برخلاف من ریش بیشتر ازمن داره من سبیل بیشتر از اون دارم سه تا خاله دارم بچه های اونها هم مثل من هستند میخواستم بدونم به این میشه گفت ارثی اما من بدنم موداره مثل سینه ودست وپاهام لطفا راهنماییم کنید 0 پاسخ 226 مشاهده 0

ارسال پاسخ