سلامت جنسی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من بچه بودم عفونت شددددید گرفتم ‌تاقبلازاینکه دوره درمانم تمومشه من به خودم زیاد فشارمیاوردم ایییینقد دردداشتم که دلم میخواست زمین روگازبگیرم .بخاطرهمین بادست وانگشت به …فشار میاوردم انگار دردم اروم ترمیشد .الانم ۱۶سالمه تازه فهمیدم بکارت چیه ودارم میمیرم ازاسترس .خون ریزی نداشتم .امکان رفتن به مزشک هم ندارم .من ازشمامیخوام کمکم کنین بفهمم سالمم یانه ….

0
زنان و نازایی Niayesh1010 0 پاسخ 13 مشاهده 0

ارسال پاسخ