سلام، در مورد مصرف همزمان شیر با قرص ترکیبی کلسیم منیزیم ویتامین دی و روی توضیح دهید لطفا، مصرف همزمان موارد ذکر شده مشکل بوجود می‌آورد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
تغذیه محسن 0 پاسخ 254 مشاهده 0

ارسال پاسخ