سلام، آیا مصرف همزمان شیر با قرص ترکیبی "کلسیم، منیزیم، ویتامین دی و روی" مشکلی بوجود می آورد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

این مصرف در برنامه ورزشی من ذکر شده است.

0
تغذیه محسن یعقوبی 0 پاسخ 262 مشاهده 0

ارسال پاسخ