سرفه ناشی ازورودجسم خارجی به ریه

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

باعرض سلام وخسته نباشید
ازآنجاییکه دراین ایام کرونایی بسیاری ازمراجع معتبرپزشکی شستشوی گلورابامخلوط آب گرم ونمک وسرکه تاییدکرده اند،به هنگام قرقره کردن مخلوط مذکور،حجم زیادی ازآن واردریه ام گردید،بعدازطی عوارض شدیداولیه پس ازتقریباپنج دقیقه دچارسوزش ریه گشتم که ناچارم مرتبابه طورمصنوعی وبافشارسرفه کنم تاسوزش به طورلحظه ای متوقف گردد،آیا راهی برای رفع این عارضه وجودداردتامجبوربه مراجعت به متخصص نباشم؟

0
عمومی 0 پاسخ 15 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ