سرطان کبد

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام، مادرم با در در ناحیه شکم که به پشت و کمر می زد و همچنین بی اشتهایی و بی خوابی و یبوست به پزشک عمومی مراجعه کرد و پس از آزمایش خون، نتیجه AST=175، ALT=245 ، آلکالین فسفاتاز برابر ۱۲۳۵ مشاهده شد. سونوگرافی انجام شده و کبد و کیسه صفرا و ابتدای پانکراس توده مشاهده شد. آندوسونوگرافی انجام شد و توده مورد تایید قرار گرفت و تشخیص کلی آنژیوم کارسینوما داده شد و از ۳ جا نمونه گیری شد و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شد و متاسفانه پاتولوژی در مجرای صفراوی مشترک(CBD ) سلول های غیر عادی نشان داد، در کبد سلول های بدخیم و در نود لنفی هم سلول های بدخیم نشان داده است. ضمنا میزان CEA برابر ۷۴ و میزان CA19-9 برابر ۲۱۳۸ می باشد. تشخیص اولیه کلانگیوکارسینوما می باشد و تشخیص پاتولوژی ادنوکارسینوما می باشد. با توجه به اینکه تشخیص بدخیمی داده شده است درمانی دارد؟ ضمنا مادرم ۸۳ سال دارد .دکتر فعلا قبل از پاتولوژی آنتی بیوتیک مث مترونیدازول، سیپروفلوکساسین و اورسوگارد تجویز کرده است. متاسفانه مادرم اصلا میل به غذا ندارد و هر با اگر یک قاشق غذا بخواهیم بدهیم ناراحت می شود و مقاومت میکنه

0
داخلی شاهرخ 0 پاسخ 241 مشاهده 0

ارسال پاسخ