زیگیل تناسلی ؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام این دانه در دو طرف ناحیه تناسلیم هست چی هست ؟ نگرانم کرده زیگیل تناسلی هست ؟


فایل پیوست
0
زنان و نازایی سارا 0 پاسخ 33 مشاهده 0

ارسال پاسخ