زخم الت تناسلی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

من روی الت و سر الت لکه قرمز هست در صورت نعوظ زخم میشه و میسوزه ولی خون نمی‌آید.در صورتی ک نزدیکی نداشته باشم پوستش جوش میخوره ولی با اولین نزدیکی دوباره ترک میخوره‌.ممنون


فایل پیوست
0
جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی امیر 0 پاسخ 12 مشاهده 0

ارسال پاسخ