زخم آلت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

ایجاد شده بشدت درد میکند و چند روز است که این اتفاق افتاده است لطفا در مورد این زخم و روش درمان ان توضیح بدهید

0
پوست ومو 0 پاسخ 72 مشاهده 0

ارسال پاسخ