ریزش سکه ای مو

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام فکرکنم نزدیک به ۳ سال است که موهایم از کف سر و روی گوشهایم ریخته ایا درمان دارد.لازم به ذکر است با تاخیر پیش دکتر تو رازی رفتم و قرص خوردم تاثیری نداشت

0
پوست ومو 0048500305 0 پاسخ 19 مشاهده 0

ارسال پاسخ